ถ่ายรูปแบบเหนือๆ เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน

Lannna Craft Originality
เส้นทางท่องเที่ยว ชมงานงานศิลป์ล้านนา
ที่ยังสืบสานวิถีหัตถศิลป์อย่างประณีต ในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้สึกถึงความคิดสร้างสรรค์ที่ทรงคุณค่าที่มุ่งพัฒนาสู่ตลาดความเป็นสากล

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน
เมืองแห่งการท่องเที่ยวหัตกรรมล้านนา ด้วยความปราณีตสร้างสรรค์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
สนับสนุนโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) / สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น