ท่องเที่ยว ตารางรถไฟ

ตารางรถไฟ

ตารางรถไฟ ในโลกของนักเดินทาง ไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้  ต้องเลือกวิธีการเดินทางให้ถูกต้อง หลักการเลือกพิจารณา ก็อาจจะขึ้นอยู่กับภารกิจ ความเร่งด่วน ความสะดวกสบาย  การประหยัด ความปลอดภัย ปัจจุบัน การเดินทางสะดวก รวดเร็ว มาก ทางเครื่องบินก็ราคาถูกลง แต่ถึงอย่างไรก็ตามการเดินทางทางรถไฟก็ยังเป็นที่นิยมของประชาชนอยู่เช่นเดิม เนื่องจากมีความปลอดภัย และราคาประหยัด ซึ่งการเดินทางโดยรถไฟนั้น ก่อนเดินทางจำเป็นจะต้องรู้ ตารางรถไฟ เพื่อที่จะได้รู้ว่าขบวนรถไฟที่จะไปจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไป ออกจากต้นทางและถึงปลายทางเวลาเท่าใด ซึ่งในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นี้ รฟท. ก็ได้ปรับเวลาและเที่ยวการเดินทาง

สถานการณ์เดินรถ (ช่วง COVID-19 ระบาด)

(ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 03 สิงหาคม 2564)

ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้เห็นชอบมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ขอบคุณคลิปจาก เจย์ดีใหญ่ ติ๊บ ถ่ายเรื่อยเปื่อย

การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ปรับกำหนดเวลาเดินรถให้บริการ ระหว่างวันที่ 3 -31 สิงหาคม 2564 ดังนี้

1. สายเหนือ ให้บริการขบวนรถระยะทางไกล 2 ขบวน

– ขบวน 109 กรุงเทพ – เชียงใหม่ ออก 06.00 น. ถึง 20.00 น.

– ขบวน 102 เชียงใหม่ – ชุมทางบางซื่อ ออก 05.30 น. ถึง 19.35 น.

 2. สายใต้ ให้บริการขบวนรถระยะทางไกล 2 ขบวน

– ขบวน 171 กรุงเทพ – ชุมทางทุ่งสง ออก 05.00 น. ถึง 19.10 น.

– ขบวน 172  ชุมทางทุ่งสง – ชุมทางบางซื่อ ออก 05.00 น. ถึง 19.20 น.

3. สายตะวันออกเฉียงเหนือ ให้บริการขบวนรถระยะทางไกล 4 ขบวน

– ขบวน 75 กรุงเทพ – หนองคาย ออก 08.20 น. ถึง 17.30 น.

– ขบวน 76 หนองคาย – กรุงเทพ ออก 07.45 น. ถึง 17.10 น.

– ขบวน 135 กรุงเทพ – อุบลราชธานี ออก 06.40 น. ถึง 18.00 น.

– ขบวน 136 อุบลราชธานี – กรุงเทพ ออก 07.00 น. ถึง 18.40 น.

 อย่างไรก็ตาม การรถไฟฯ ได้คำนึงถึงความเหมาะสมในการให้บริการแก่ประชาชน ควบคู่ไปกับการดำเนินตามมาตรการของ ศบค. โดยยังคงมีขบวนรถโดยสารขบวนรถเชิงสังคม จำนวน 60 ขบวน ให้บริการแก่ประชาชนได้เพียงพอทุกเส้นทาง ประกอบด้วย สายเหนือ 12 ขบวน สายใต้ 14 ขบวน สายอีสาน 10 ขบวน สายตะวันออก 12 ขบวน สายวงเวียนใหญ่ – มหาชัย 12 ขบวน และสายบ้านแหลม – แม่กลอง งดเดินทุกขบวน การรถไฟฯ ประกาศเพิ่มบริการ ขบวนรถเชิงสังคมจำนวน 18 ขบวนรองรับช่วงเปิดเทอม เริ่ม 14 มิถุนายน นี้ เป็นต้นไป เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่พี่น้องประชาชน ตลอดจนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งมีสถาบันการศึกษาเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนในหลายพื้นที่

การรถไฟฯ ได้ประกาศเปิดเดินขบวนรถชานเมืองและขบวนรถท้องถิ่นเพิ่มเติมอีก 18 ขบวน ในเส้นทางสายสายเหนือ 4 ขบวน สายตะวันออกเฉียงเหนือ 8 ขบวน และสายใต้ 6 ขบวน

สายตะวันออกเฉียงเหนือ 8 ขบวน และสายใต้ 6 ขบวน เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โดยมีขบวนรถที่ให้บริการในเส้นทางต่าง ๆ ดังนี้

1. สายเหนือ 4 ขบวน

– ขบวนรถธรรมดาที่ 207/208 กรุงเทพ – นครสวรรค์ – กรุงเทพ (เปลี่ยนเป็น อยุธยา – นครสวรรค์ – อยุธยา)

– ขบวนรถธรรมดาที่ 209/210 กรุงเทพ – บ้านตาคลี – กรุงเทพ

2. สายตะวันออกเฉียงเหนือ 8 ขบวน

– ขบวนรถชานเมืองที่ 339/340 กรุงเทพ – ชุมทางแก่งคอย – กรุงเทพ

– ขบวนรถท้องถิ่นที่ 419 นครราชสีมา – อุบลราชธานี

– ขบวนรถท้องถิ่นที่ 420 อุบลราชธานี – ลำชี

– ขบวนรถท้องถิ่นที่ 423 ลำชี – สำโรงทาบ

– ขบวนรถท้องถิ่นที่ 424 สำโรงทาบ – นครราชสีมา

– ขบวนรถท้องถิ่นที่ 425/422 ลำชี – อุบลราชธานี – ลำชี

3. สายใต้ 6 ขบวน

– ขบวนรถธรรมดาที่ 251/252 ธนบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ – ธนบุรี

– ขบวนรถธรรมดาที่ 259/260 ธนบุรี – น้ำตก – ธนบุรี

– ขบวนรถธรรมดาที่ 485/486 ชุมทางหนองปลาดุก – น้ำตก – ชุมทางหนองปลาดุก (เปลี่ยนเป็น กาญจนบุรี – น้ำตก – กาญจนบุรี)

ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีนโยบายขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยง หรือชะลอการเดินทางเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ และได้มีการขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอีก 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564 ดังนั้น การรถไฟฯ จึงขอแจ้งปรับแผนให้บริการขบวนรถเส้นทางต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์ โดยขยายระยะเวลางดให้บริการขบวนรถเชิงพาณิชย์(รถทางไกล) ขบวนรถเชิงสังคม  (รถระยะสั้น) จำนวน 121 ขบวน ออกไปอีกจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 อย่างไรก็ตาม การรถไฟฯ ได้คำนึงถึงความเหมาะสมในการให้บริการแก่ประชาชน โดยพิจารณางดเดินขบวนรถเฉพาะเส้นทางที่มีผู้ใช้บริการน้อยและไม่ได้วิ่งให้บริการในชั่วโมงเร่งด่วน และยังคงมีขบวนรถโดยสาร ทั้งขบวนรถเชิงพาณิชย์(รถทางไกล) ขบวนรถเชิงสังคม(รถระยะสั้น) มากถึงจำนวน 115 ขบวน ให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างเพียงพอทุกเส้นทาง สำหรับประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารเดินทางในขบวนรถที่งดให้บริการไว้แล้ว สามารถติดต่อขอคืนเงินได้เต็มราคาที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังเพิ่มความมั่นใจในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร โดยดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในการให้บริการแก่ผู้โดยสารทั้งในขบวนรถโดยสาร สถานีรถไฟทั่วประเทศอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลอดการเดินทาง

ขบวนรถโดยสารที่ให้บริการ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564 จำนวน 115 ขบวน มีดังนี้

1.ขบวนรถเชิงพาณิชย์

สายเหนือ จำนวน 4 ขบวน

– ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 13/14 กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ

– ขบวนรถเร็วที่ 109/102 กรุงเทพ – เชียงใหม่ – กรุงเทพ (ขบวนรถเร็วที่ 109 ปรับเวลาขบวนรถใหม่)

สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 6 ขบวน

– ขบวนรถด่วนที่ 67/68 กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ

– ขบวนรถเร็วที่ 133/134 กรุงเทพ – หนองคาย – กรุงเทพ

– ขบวนรถเร็วที่ 135/136 กรุงเทพ – อุบลราชธานี – กรุงเทพ

สายใต้ จำนวน 6 ขบวน

– ขบวนรถด่วนที่ 85/86 กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช – กรุงเทพ

– ขบวนรถเร็วที่ 167/168 กรุงเทพ – กันตัง – กรุงเทพ

– ขบวนรถเร็วที่ 171/172 กรุงเทพ – สุไหงโกลก – กรุงเทพ

2. ขบวนรถเชิงสังคม

สายเหนือ จำนวน 20 ขบวน

– ขบวนรถธรรมดาที่ 201/202 กรุงเทพ – พิษณุโลก – กรุงเทพ

– ขบวนรถธรรมดาที่ 211/212 กรุงเทพ – ตะพานหิน – กรุงเทพ

– ขบวนรถชานเมืองที่ 311/376 กรุงเทพ – รังสิต – หัวตะเข้

– ขบวนรถชานเมืองที่ 301/302 กรุงเทพ – ลพบุรี – กรุงเทพ

– ขบวนรถชานเมืองที่ 303/304 กรุงเทพ – ลพบุรี – กรุงเทพ

– ขบวนรถชานเมืองที่ 313/314 กรุงเทพ – บ้านภาชี – กรุงเทพ

– ขบวนรถชานเมืองที่ 317/318 กรุงเทพ – ลพบุรี – กรุงเทพ

– ขบวนรถท้องถิ่นที่ 401/402 ลพบุรี – พิษณุโลก – ลพบุรี

– ขบวนรถท้องถิ่นที่ 403/410 พิษณุโลก – ศิลาอาสน์ – พิษณุโลก

ขบวนรถท้องถิ่นที่ 407/408 นครสวรรค์ – เชียงใหม่ – นครสวรรค์

สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 16 ขบวน

– ขบวนรถธรรมดาที่ 233/234 กรุงเทพ – สุรินทร์ – กรุงเทพ

– ขบวนรถชานเมืองที่ 341/342 กรุงเทพ – แก่งคอย – กรุงเทพ

– ขบวนรถท้องถิ่นที่ 415/418 หนองคาย – นครราชสีมา – หนองคาย

– ขบวนรถท้องถิ่นที่ 421/426 อุบลราชธานี – นครราชสีมา – อุบลราชธานี

– ขบวนรถท้องถิ่นที่ 427/428 นครราชสีมา – อุบลราชธานี – นครราชสีมา

– ขบวนรถท้องถิ่นที่ 429/430 นครราชสีมา – บัวใหญ่ – นครราชสีมา

– ขบวนรถท้องถิ่นที่ 431/432 แก่งคอย – ขอนแก่น – แก่งคอย

– ขบวนรถท้องถิ่นที่ 433/434 แก่งคอย – บัวใหญ่ – แก่งคอย

 สายใต้ จำนวน 22 ขบวน

– ขบวนรถธรรมดาที่ 255/254 ธนบุรี – หลังสวน – ธนบุรี

– ขบวนรถธรรมดาที่ 257/258 ธนบุรี – น้ำตก –  ธนบุรี

– ขบวนรถธรรมดาที่ 261/262 กรุงเทพ – หัวหิน – กรุงเทพ

– ขบวนรถชานเมืองที่ 351/352 ธนบุรี – ราชบุรี – ธนบุรี

– ขบวนรถชานเมืองที่ 355/356 กรุงเทพ – สุพรรณบุรี – กรุงเทพ

– ขบวนรถท้องถิ่นที่ 445/446 ชุมพร – หาดใหญ่ – ชุมพร

– ขบวนรถท้องถิ่นที่ 447/448 สุราษฎร์ธานี – สุไหงโกลก – สุราษฎร์ธานี

– ขบวนรถท้องถิ่นที่ 451/452 นครศรีธรรมราช – สุไหงโกลก – นครศรีธรรมราช

– ขบวนรถท้องถิ่นที่ 453/454 ยะลา – สุไหงโกลก – ยะลา

– ขบวนรถท้องถิ่นที่ 463/464 พัทลุง – สุไหงโกลก – พัทลุง

– ขบวนรถท้องถิ่นที่ 489/490  สุราษฎร์ธานี – คีรีรัฐนิคม – สุราษฎร์ธานี

สายตะวันออก จำนวน 21 ขบวน

– ขบวนรถธรรมดาที่ 275/276 กรุงเทพ – อรัญประเทศ – กรุงเทพ (ไม่มีเดินช่วง อรัญประเทศ – ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก)

– ขบวนรถธรรมดาที่ 277/278 กรุงเทพ – กบินทร์บุรี – กรุงเทพ

– ขบวนรถธรรมดาที่ 279/280 กรุงเทพ – อรัญประเทศ – กรุงเทพ (ไม่มีเดินช่วง อรัญประเทศ – ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก)

– ขบวนรถธรรมดาที่ 281/282 กรุงเทพ – กบินทร์บุรี – กรุงเทพ

– ขบวนรถธรรมดาที่ 283/284 กรุงเทพ – พลูตาหลวง – กรุงเทพ

– ขบวนรถธรรมดาที่ 285/286 กรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ

– ขบวนรถชานเมืองที่ 371/372 กรุงเทพ – ปราจีนบุรี – กรุงเทพ

– ขบวนรถชานเมืองที่ 367 กรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา

– ขบวนรถชานเมืองที่ 378 หัวตะเข้ – กรุงเทพ

– ขบวนรถชานเมืองที่ 383/384 กรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ

– ขบวนรถชานเมืองที่ 388 ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ

– ขบวนรถชานเมืองที่ 390/391 กรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ

– สายมหาชัย – วงเวียนใหญ่ – มหาชัย จำนวน 16 ขบวน

– ขบวนรถที่ 4304/4305  , 4306/4307  , 4310/4311  , 4312/4313  ,  4324/4325  ,  4328/4329  ,  4342/4343 และ ขบวนรถที่ 4344/4345

สายแม่กลอง – บ้านแหลม – แม่กลอง จำนวน 4 ขบวน

– ขบวนรถที่ 4380/4383 , ขบวนรถที่ 4386/4387

ทั้งนี้เพื่อความถูกต้อง โปรดตรวจสอบกำหนดเวลาจากสถานีอีกครั้งก่อนการเดินทาง

สอบถามการเดินทางโทร. 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น