บทความท่องเที่ยว ระยอง

ท่องเที่ยว ระยอง

ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรม น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก ก้าวหน้า คำขวัญประจำจังหวัดระยอง ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 3,552 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,220,000 ไร่ ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทยระหว่างเส้นรุ้งที่ 12-13 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 101-102 องศาตะวันออก เป็นจังหวัดที่มีรายได้ประชากรต่อหัวสูงที่สุดในประเทศ และผลิตภัณฑ์รวมจังหวัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของประเทศไทย เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย และเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ทั้งทางด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการเกษตรกรรม

คำว่าระยองเพี้ยนมาจาก “ราย็อง” เป็นภาษาชอง อาจมีความหมายสองอย่าง คือ เขตแดน หรือ ไม้ประดู่ นอกจากนี้ชื่อสถานที่ในจังหวัดระยองยังมีที่มาจากภาษาชอง เช่นคำว่า เพ, ชะเมา, แกลง

ประวัติความเป็นมาของจังหวัดระยอง

ระยอง เริ่มปรากฎชื่อในพงศาวดารเมื่อปี พ.ศ.2113 ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา โดยมีประวัติดั้งเดิมตามข้อสันนิษฐานว่า น่าจะก่อตั้งเมืองขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1500 ยุคที่ขอมมีอานุภาพเฟื่องฟูแถบดินแดนสุวรรณภูมิ นักโบราณคดีได้สันนิษฐานจากหลักฐานที่พบ คือ ซากศิลาแลงคูค่าย ที่ยังหลงเหลืออยู่ในเขตอำเภอบ้านค่าย อันเป็นศิลปะการก่อสร้างแบบขอม โดยในสมัยโบราณ ระยองมีชนพื้นเมืองคือชาวซอง ซึ่งเป็นเผ่าที่อาศัยอยู่กระจายโดยทั่วไปในภาคตะวันออก ในประวัติศาสตร์ตอนหนึ่งได้กล่าวถึงเมืองระยองในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ระหว่างที่กรุงศรีอยุธยาใกล้จะเสียแก่พม่าเป็นครั้งที่ 2

ในสมัยพระเจ้าเอกทัศน์ ในเดือนยี่ปี พ.ศ.2309 พระยาวชิรปราการ หรือ พระยาตาก พร้อมไพร่พลประมาณ 500 คน ได้ตีฝ่าวงล้อมทัพพม่า มุ่งสู่ตะวันออกมาหยุดพักไพร่พลที่เมืองระยอง และได้ปราบปรามคณะกรรมการเมืองที่แข็งข้อยึดเมืองระยองได้ จากความสามารถครั้งนั้น เหล่าทหารจึงยกย่องให้เป็น “เจ้าตากสิน” ก่อนเดินทัพไปยังเมืองจันทบุรี เพื่อยึดที่ดินในการกอบกู้อิสรภาพคืนจากพม่าได้ในปี พ.ศ.2113

ขอบคุณคลิปจาก CheckInChill DotCom

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

ตราประจำจังหวัด เป็นรูปเกาะเสม็ด ต้นมะพร้าวและพลับพลารัชกาลที่ 5 เกาะหมายถึงเกาะเสม็ด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าให้สร้างพลับพลาไว้เป็น ที่ประทับ ระหว่างเสด็จประพาสบนเกาะแห่งนี้ซึ่งปัจจุบันมีกระโจมไฟฟ้า สำหรับเป็นที่หมายของการเดินเรือชายฝั่ง และเป็นจังหวัดที่มะพร้าวมาก ส่วนดอกไม้ประจำจังหวัดนั้นคือ ดอกประดู่

อาณาเขตติดต่อ

-ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอศรีราชา อำเภอหนองใหญ่ และอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

-ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอแก่งหางแมวและอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

-ทิศใต้ ติดต่อกับอ่าวไทย โดยมีชายฝั่งยาวมากกว่า 100 กิโลเมตร

-ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอสัตหีบและอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

การปกครองแบ่งออกเป็น 8 อำเภอ 58 ตำบล 439 หมู่บ้านประกอบด้วย

 • อำเภอเมืองระยอง แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 15 ตำบล 84 หมู่บ้าน
 • อำเภอบ้านฉาง แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 3 ตำบล 20 หมู่บ้าน
 • อำเภอแกลง แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 15 ตำบล 147 หมู่บ้าน
 • อำเภอวังจันทร์ แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 ตำบล 29 หมู่บ้าน
 • อำเภอบ้านค่าย แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น  7 ตำบล 66 หมู่บ้าน
 • อำเภอปลวกแดง แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น  6 ตำบล 34 หมู่บ้าน
 • อำเภอเขาชะเมา แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น  4 ตำบล 29 หมู่บ้าน

อำเภอนิคมพัฒนา แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น  4 ตำบล 30 หมู่บ้าน

สภาพภูมิประเทศ

ภูมิประเทศ เป็นที่ราบชายฝั่งที่เกิดจากการทับถมของตะกอนบริเวณแอ่งลุ่มน้ำระยอง และที่ลาดสลับเนินเขาและภูเขา มีลักษณะเป็นลอนลูกคลื่นสูงต่ำสลับกันไป โดยมีพื้นที่ ทิวเขา 2 แนว คือ ทิวเขาชะเมาทาง ทิศตะวันออก ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล 1,035 เมตร และทิวเขาที่อยู่ประมาณกึ่งกลางของตัวจังหวัดเป็นแนวยาวจากอำเภอเมืองระยองขึ้นไปทางเหนือจนสุดเขตจังหวัด มีแม่น้ำสายสั้นๆ ซึ่งเกิดจากเทือกเขาจันทบุรีและเทือกเขาบรรทัด ไหลลงสู่อ่าวไทย แม่น้ำที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำบางประกง แม่น้ำจันทบุรี แม่น้ำระยอง เป็นต้น ลักษณะชายฝั่งทะเลมีหาดทรายสวยงามและมีเกาะใหญ่น้อยเรียงรายเลียบตามแนวชายฝั่งนับเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ

ลักษณะภูมิอากาศ

จังหวัดระยองมีลักษณะภูมิอากาศ แบบมรสุมเขตร้อน ลมทะเลพัดผ่านตลอดปี อากาศอบอุ่นไม่ร้อนจัด บริเวณชายฝั่งทะเลเย็นสบาย ในฤดูฝนจะมีฝนตกชุกระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมของทุกปี สามารถเก็บน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำเพียงพอสำหรับการใช้อุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมได้ตลอดทั้งปี

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดระยอง

 1. เกาะกุฎี (เกาะกุด) อยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะเสม็ดมีหาดทรายสวยงามเหมาะแก่การเล่นน้ำ แค้มป์ปิ้ง ดำน้ำชมปะการัง
 2. เกาะทะลุ  ห่างจากเกาะกุฎีไปทางทิศตะวันออกประมาณ 6 กิโลเมตรมีหาดทรายที่ขาวสะอาด และมีแนวปะการังที่สมบูรณ์
 3. เกาะเสม็ด (เกาะแก้วพิศดาร)  ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ต.เพ อ.เมือง ระยองซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ประกอบด้วย อ่าว และหาดทรายสวยงามมากมาย
 4. เขาวง  ชาวบ้านมักจะเรียกว่า เขาวงกต เพราะมีภูเขาล้อมวงเป็นชั้นๆ มีโพรงถ้ำที่สลับซับซ้อนคล้ายเขาวงกต
 5. เขาแหลมหญ้า เป็นเนินเขาเตี้ย ๆ ริมทะเล มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นหาดแม่รำพึง และเป็นจุดที่อยู่ใกล้เกาะเสม็ดมากที่สุดอีกด้วย
 6.   ตลาดบ้านเพ  อ.เมือง ระยอง เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์อาหารจากทะเลแหล่งใหญ่ของจังหวัดระยอง
 7. น้ำตกเขาชะเมา (น้ำตกคลองน้ำใส) ลักษณะเป็นธารน้ำใส รองรับน้ำตกขนาดใหญ่มีปลาพลวง ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ อาศัยอยู่อย่างชุกชุม
 8. น้ำตกคลองปลาก้าง  ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวงเป็นน้ำตกขนาดใหญ่มีความยาวลดหลั่นกันที่สวยงามมาก
 9. พระเจดีย์กลางน้ำ ความงดงามแห่งศรัทธาบนเกาะกลางแม่น้ำระยอง  ห่างจากตัวเมืองระยองไปทางใต้ 2 กิโลเมตร
 10. พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบ้านดอน จัดแสดงอยู่ที่วัดบ้านดอน ต.เชิงเนิน อ.เมือง ระยอง
 11. วัดป่าประดู่  ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง เป็นวัดเก่าแก่ชาวระยองนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นศิริมงคล
 12. วัดโขดทิมธาราม  ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าประดู่ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดระยอง
 13. -ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  อยู่ในบริเวณวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ถนนตากสิน ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง
 14. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง (Rayong Aquarium) ตั้งอยู่ริมอ่าวบ้านเพ เป็นสถานที่ศึกษา ทดลอง และวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ทะเลและพรรณไม้น้ำ
 15. สวนสน หรือ สวนรุกขชาติเพ เป็นชายหาดที่เหมาะแก่การเล่นน้ำ บรรยากาศร่มรื่นด้วยทิวสนทะเลตลอดสองข้างทาง
 16. สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สร้างขึ้นภายใต้แนวคิด มิติการเรียนรู้ด้านสมุนไพรอย่างสนุกสนาน เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์สมุนไพรมากกว่า 20,000 ต้น
 17. หมู่เกาะมัน  บนเกาะมีต้นไม้นานาพันธุ์ และนกนานาชนิด บริเวณทางเดินหน้าชายหาดไปยังบ่อเต่าทะเล มีแนวต้นมะพร้าวสลับกับต้นป่านศรนารายณ์เรียงกันเป็นแนวสวยงาม
 18. หอพระพุทธอังคีรส  พระพุทธอังคีรส ถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองระยอง ตั้งอยู่ในบริเวณสวนศรีเมือง ชาวเมืองนิยมเรียกว่า “เกาะกลาง”
 19. หาดพยูน หาดพลา ตั้งอยู่ในอำเภอบ้านฉาง เป็นหาดที่มีความสวยงาม สงบ ร่มรื่นด้วยสวนสนทะเล เหมาะแก่การพักผ่อน
 20. หาดแม่รำพึง – บ้านก้นอ่าว อยู่ห่างจากตังเมืองระยองประมาณ 11 กิโลเมตร  ชายหาดสะอาดเหมาะแก่การเล่นน้ำ
 21. หาดแสงจันทร์  ตั้งอยู่ตำบลปากน้ำใหม่ ห่างจากตัวเมืองระยอง 7 กิโลเมตร เป็นชายหาดติดต่อกับหาดแหลมเจริญ สามารถเล่นน้ำทะเลได้ มีร้านอาหาร และที่พักไว้บริการ
 22. -หาดแหลมเจริญ  ติดกับหาดแสงจันทร์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชายทะเลที่อยู่ใกล้ตัวเมืองระยองมากที่สุด
 23. แหลมแม่พิมพ์    ธรรมชาติสวยงามเหมาะแก่การเล่นน้ำ มีบริการที่พักและร้านอาหารตลอดแนวชายหาด
 24. อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ตั้งอยู่เลยแหลมแม่พิมพ์ไปทาง อ.แกลง ประมาณ 5 กม. เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงท่านสุนทรภู่ กวีศรีรัตนโกสินทร์ เปิดให้เข้าชมได้ทุกวัน
 25. อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำที่สำคัญของจังหวัดระยอง ทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงาม แวดล้อมไปด้วยป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์
 26. อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด มีสถานที่น่าสนใจ คือ หาดแม่รำพึง บ้านก้นอ่าว เขาแหลมหญ้า จุดชมพระอาทิตย์ตกท่าเรือศรีวิกา เกาะเสม็ด
 27. ปากน้ำประแส มีสะพานชมป่าชายเลน เป็นสะพานไม้ทอดแนวยาวลัดเลาะไปตามแนวต้นโกงกางไปบรรจบกับปลายสะพานทุ่งโปรงทอง

        จะเห็นได้ว่าจังหวัดระยองแม้จะเป็นจังหวัดเล็ก ๆ แต่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก ทั้งทางด้าน  เศรษฐกิจ สังคม ความเป็นอยู่ รายได้ของประชากรต่อหัวสูง ประกอบกับมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากมาย ในแต่ละปี ผู้คนต่างหลั่งไหลมาเที่ยวที่ระยองเป็นจำนวนมาก ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้จากการขายสินค้าต่าง ๆ นักท่องเที่ยวเอง หลังจากที่ได้มาเที่ยวจังหวัดนี้ก็รู้สึกดี มีความประทับใจมิรู้ลืมเช่นกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น