7 เรื่องควรรู้เกี่ยวกับอาหารกล่องแช่แข็ง

7 เรื่องควรรู้เกี่ยวกับอาหารกล่องแช่แข็ง

ในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคแห่งความรีบเร่ง รีบร้อน ทำให้อาหารกล่องแช่แข็งได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันสำหรับหลายๆ คน เนื่องจากเป็นอาหารที่สามารถหาทานได้สะดวก มีให้เลือกหลากหลายชนิด อีกทั้งยังรับจัดอาหารกล่องเป็นอาหารที่เก็บไว้ได้เป็นเวลาเมื่ออยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม แต่รู้หรือไม่ว่าอาหารประเภทนี้นั้นมีเรื่องราวต่างๆ มากมายซ่อนอยู่ ซึ่งเรื่องราวเหล่านั้นสามารถติดตามได้ในบทความเรื่อง “7 เรื่องควรรู้เกี่ยวกับอาหารกล่องแช่แข็ง” 

  1. ทำไมอาหารกล่องแช่แข็งถึงเก็บได้นาน 

อาหารกล่องแช่แข็ง (Frozen Food) นั้นเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งของรูปแบบการถนอมอาหารที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ซึ่งกระบวนการนั้นเริ่มจากการนำวัตถุดิบสด หรืออาหารที่ปรุงสุกแล้วใส่ในภาชนะที่เหมาะสม แล้วนำไปแช่แข็งที่อุณหภูมิ –18 องศาเซลเซียสตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้น้ำที่อยู่ภายในอาหารเปลี่ยนสภาพเป็นของแข็ง 

เมื่อน้ำในอาหารเปลี่ยนสภาพเป็นของแข็งแล้วจะทำให้จุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในอาหารซึ่งเป็นสาเหตุทำให้อาหารเกิดการเน่าเสียไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในเนื่องจากไม่มีน้ำนั่นเอง การแช่แข็งคือการหยุดการเจริญเติบโต รวมไปถึงไม่มีการเพิ่มจำนวนของจุลินทรีย์ ทำให้อาหารแช่แข็งนั้นสามารถเก็บไว้ได้นานมากกว่าการถนอมอาหารในรูปแบบอื่นๆ 

  1. ความนิยมในอาหารกล่องแช่แข็งเกิดจากอะไร 

การที่อาหารกล่องแช่แข็งกลายเป็นรูปแบบอาหารที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบันนั้นประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการใช้ชีวิตของคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รูปแบบชีวิตมีความเร่งรีบ มีการทำกับข้าวทานเองน้อยลง รวมไปถึงนวัตกรรมในการถนอมอาหารมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น ทำให้มีอาหารกล่องแช่แข็งหลากหลายประเภทถูกผลิตออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการได้มากขึ้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นส่วนผลักดันให้อาหารกล่องแช่แข็งได้รับความนิยมมากขึ้นนั่นเอง 

  1. ข้อดีของอาหารกล่องแช่แข็งมีอะไรบ้าง 

ส่วนข้อดีของอาหารกล่องแช่แข็งนอกจากเรื่องของความหลากหลายของชนิดอาหาร และความสะดวกในการซื้อหามาทานแล้วนั้น ยังมีบางเรื่องที่หลายๆ คนอาจจะไม่รู้นั่นก็คืออาหารกล่องแช่แข็งนั้นจะไม่มีการสูญเสียคุณค่าทางอาหารในระหว่างที่ถูกแช่แข็ง โดยอาหารจะยังคงคุณค่าทางอาหารอย่างครบถ้วนเหมือนอาหารปรุงสุกใหม่ อีกทั้งยังคงรสชาติดั้งเดิมไว้อีกด้วย 

ซึ่งเรื่องคุณค่าทางอาหารนั้นเป็นเรื่องที่คนส่วนมากเข้าใจผิดมาตลอดว่าการผ่านกระบวนการแช่แข็งของอาหารกล่องแช่แข็งจะทำให้อาหารนั้นสูญเสียคุณค่าทางอาหาร รวมไปถึงมีรสชาติผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง 

อาหารกล่องแช่แข็ง
  1. อาหารกล่องแช่แข็งดีต่อสุขภาพหรือไม่ 

คำถามนี้เป็นคำถามที่หลายๆ คนยังคงให้ความสนใจ และต้องการหาคำตอบ ถ้ากล่าวตามหลักการแล้วนั้นตัวของอาหารกล่องแช่แข็งนั้นไม่ส่งผลเสียใดๆ ต่อสุขภาพมากไปกว่าอาหารปรุงสุกตามปกติที่ไม่ได้แช่แข็ง แต่ความเสี่ยงของอาหารกล่องแช่แข็งที่หลายๆ คนกังวลว่าจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพคือขั้นตอนในการอุ่นอาหาร

เนื่องจากขั้นตอนในการอุ่นอาหารกล่องแช่แข็งเพื่อให้กลับมาทานได้นั้นจำเป็นต้องใช้ความร้อน ซึ่งส่วนมากนิยมอุ่นด้วยเตาไมโครเวฟที่ให้ความร้อนสูง อีกทั้งบรรจุภัณฑ์ของอาหารแช่แข็งส่วนมากทำมาจากผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทต่างๆ ข้อกังวลนี้คือเมื่อพลาสติกโดนความร้อนจะทำให้มีสารต่างๆ ตกค้างมายังอาหารได้นั่นเอง 

ซึ่งในความเป็นจริงนั้นบรรจุภัณฑ์ของอาหารกล่องแช่แข็งที่ได้มาตรฐานนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐานอาหารปลอดภัย ทำให้สามารถบรรจุอาหารได้อย่างปลอดภัย ไม่มีสารตกค้าง รวมไปถึงมีความปลอดภัยเมื่อนำอาหารกล่องแช่แข็งนั้นไปอุ่นด้วยเตาไมโครเวฟ หรืออุ่นอาหารด้วยวิธีการอื่นๆ นั่นเอง 

  1. อาหารกล่องแช่แข็งปนเปื้อนได้อย่างไร 

ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าผลิตภัณฑ์อาหารกล่องแช่แข็งนั้นสามารถเกิดการปนเปื้อนได้เหมือนกับผลิตอาหารชนิดอื่นๆ ซึ่งการปนเปื้อนในอาหารกล่องแช่แข็งนั้นสามารถเกิดได้ในสามขั้นตอนคือขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนการขนส่ง และขั้นตอนการเก็บรักษา 

การปนเปื้อนในกระบวนการผลิตสำหรับอาหารกล่องแช่แข็งนั้นเรียกได้ว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยสำหรับโรงงานผลิตอาหารที่ได้มาตรฐาน ส่วนมากการปนเปื้อนในขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นในโรงงานผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน 

ส่วนการปนเปื้อนในขั้นตอนการขนส่งนั้นส่วนมากจะเกิดการขนส่งในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากอาหารกล่องแช่แข็งนั้นต้องขนส่งด้วยอุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส ถ้าในกระบวนการขนส่งมีอุณหภูมิไม่เหมาะสมก็จะทำให้จุลินทรีย์ที่อยู่ภายในอาหารกลับมาทำงานอีกครั้ง จนทำให้อาหารกล่องแช่แข็งนั้นเกิดการปนเปื้อนขึ้น 

ในเรื่องการปนเปื้อนของขั้นตอนการเก็บรักษานั้นมีสาเหตุคล้ายกับการปนเปื้อนในขั้นตอนการขนส่งนั่นเอง คือเป็นการเก็บรักษาในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมจนทำให้เชื้อจุลินทรีย์กลับมาทำงานอีกครั้ง ดังนั้นการเก็บรักษาอาหารแช่แข็งจึงจำเป็นที่จะต้องเก็บไว้ภายในอุณหภูมิที่กำหนดเท่านั้น 

  1. เลือกซื้ออาหารกล่องแช่แข็งอย่างไรให้ปลอดภัย 

การเลือกซื้ออาหารกล่องแช่แข็งนั้นเป็นเรื่องที่หลายๆ คนคุ้นเคยเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นอาหารที่มีวางขายทั่วไปในร้านสะดวกซื้อ หรือห้างสรรพสินค้า โดยวิธีการเลือกซื้ออาหารกล่องแช่แข็งให้มีความปลอดภัยในการนำมาใช้บริโภคนั้นมีข้อสังเกตง่ายๆ เพียงไม่กี่ข้อ ที่ทุกคนไม่ควรมองข้ามในการเลือกซื้ออาหารกล่องแช่แข็งทุกครั้ง 

สิ่งแรกที่ต้องสังเกตสำหรับการเลือกซื้ออาหารกล่องแช่แข็งคือความสมบูรณ์ของบรรจุภัณฑ์นั่นเอง กล่องใส่อาหารต้องปิดสนิท ไม่มีร่องรอยของการเปิดออก รวมไปถึงไม่อยู่ในสภาพชำรุดฉีกขาด นอกจากนี้ยังต้องดูในเรื่องของวันที่ผลิต และวันหมดอายุทุกครั้ง ถึงแม้ว่าอาหารกล่องแช่แข็งจะสามารถเก็บไว้ได้นาน แต่ก็มีวันที่จะหมดอายุ 

นอกจากนี้ยังต้องดูในเรื่องของผู้ผลิตด้วยว่าเป็นผู้ผลิตที่มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ รวมไปถึงดูมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ ที่นะบุไว้บนตัวผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน อย. หรือมาตรฐานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ และยังต้องดูในเรื่องของสถานที่จัดเก็บด้วยว่ามีอุณหภูมิที่เหมาะสมหรือไม่ การจัดวางอาหารแน่นเกินไปหรือไม่ เพราะการจัดวางอาหารกล่องแช่แข็งจนแน่นเกินไปนั้นจะทำให้อาหารบางกล่องได้รับความเย็นไม่ทั่วถึง 

เลือกซื้ออาหารกล่องแช่แข็ง
  1. อาหารกล่องแช่แข็งช่วยควบคุมน้ำหนักได้ 

การที่อาหารกล่องแช่แข็งสามารถช่วยควบคุมน้ำหนักได้นั้นเป็นเรื่องที่หลายๆ คนมองข้ามไป เพราะมองว่าอาหารกล่องแช่แข็งนั้นก็เหมือนกับอาหารปกติทุกอย่างในเรื่องของวัตถุดิบ และเครื่องปรุง แต่สิ่งที่ทำให้อาหารกล่องแช่แข็งนั้นสามารถช่วยควบคุมน้ำหนักได้นั่นคือปริมาณอาหารที่อยู่ภายในกล่องนั่นเอง เพราะอาหารกล่องแช่แข็งส่วนมาจะมีปริมาณอาหารที่ไม่มากนัก เรียกได้ว่าแค่พอกินอิ่มเท่านั้น 

นอกจากปริมาณอาหารที่เหมาะสมสำหรับการทานในหนึ่งมื้อแล้ว อาหารกล่องแช่แข็งที่ได้มาตรฐานยังมีการระบุส่วนผสม รวมไปถึงสารอาหารต่างๆ ที่มีอยู่ในอาหารนั้นๆ อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักของอาหาร ปริมาณการบริโภคที่เหมาะสม รวมไปถึงสารอาหารต่างอย่างเช่นปริมาณแคลลอรี่ ปริมารโซเดียม ทำให้ผู้บริโภคที่ต้องการควบคุมน้ำหนักสามารถเลือกซื้ออาหารกล่องที่เหมาะสมได้จากการอ่านรายละเอียดต่างๆ บนบรรจุภัณฑ์ของอาหารกล่องแช่แข็งนั่นเอง 

เรียกได้ว่าอาหารกล่องแช่แข็งนั้นเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก ถึงแม้ว่าส่วนประกอบต่างๆ จะไม่ต่างจากอาหารปรุงสุกในร้านอาหาร แต่การที่รายละเอียดต่างๆ เพิ่มเข้ามาให้ทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกทานอาหารเหล่านั้นได้ตามความต้องการ และตามความเหมาะสม 

จากเรื่องราวต่างๆ ของอาหารกล่องแช่แข็งที่ได้นำมาแนะนำในบทความนี้ ได้แสดงให้เห็นว่าอาหารกล่องแช่แข็งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนในยุคสมัยนี้นั้นยังมีเรื่องราวต่างๆ รวมไปถึงเรื่องราวของความปลอดภัยในการเลือกมาใช้บริโภค ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่สามารถมองข้ามได้ เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยตรง โดยเชื่อว่าสาระดีๆ จาก “7 เรื่องควรรู้เกี่ยวกับอาหารกล่องแช่แข็ง” จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถเลือกซื้ออาหารประเภทนี้ได้อย่างปลอดภัย 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น