Chill Out | เที่ยวไหนดี – EP. 1 | แค่อยากขับรถออกไปชิล

แค่ได้ออกไปเที่ยวบ้าง..ให้มันสบายใจสถานที่ที่เดินทางไปในคลิปครับ
วัดเขาหลาว
เป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างมาราว 400 กว่าปี จากการพิสูจน์อิฐซากฐาน
พระอุโบสถและฐานพระเจดีย์เก่าของนักโบราณคดี โดยมีหลักฐานสำคัญ ในสมัยต่อมาที่บ่งบอกความเป็นวัดได้อย่างชัดเจน คือ ประกาศพระราชทาน วิสุงคามสีมา ในสมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อ พ.ศ. 2463

วัดมหาธาตุ
ป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สร้างตั้งแต่สมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ แห่งเขมร อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ถนนเขางู ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ตั้งอยู่เกือบใจกลางเมืองราชบุรี ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำแม่กลอง

วัดท่าโขลง
เป็นวัดที่สร้างมากับเมืองราชพลี ตามหลักฐานที่พระราชกวี (พระมหาอ่ำ) วัดโสมนัสวิหาร ได้ค้นคว้าพบว่ามีการจารึกเป็นภาษาโบราณไว้ที่ แผ่นกระเบื้อง ค้นพบได้ในถ้ำฤาษีเขางู

อุทยานหินเขางู
ตั้งอยู่ ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี แต่เดิมเป็นแหล่งระเบิดและย่อยหินที่สำคัญของไทยตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์


ติดตามพูดคุยได้ตามช่องทางต่อไปนี้ครับ
เพจ : Chill Out เที่ยวไหนดี https://www.facebook.com/Chill-Out-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-268875333305876/

#ChillOut #เที่ยวไหนดี #ขับรถชิลๆ #การเดินทาง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น